درباره ما

حسابداری دانشجویی

اطلاعیه ها و اخبار

ضوابط و مقررات

فرم ها

فناوری اطلاعات

پیوندها

تالار افتخارات
| | | | | | | |

آموزش یکسان، ارزشیابی یکسان

هوشمند سازی

تیتر خبر: معرفی محصول جدید شركت آیتک لیماک، مستقر در مركز رشد شريف در اخبار سيما

مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف
پدرام اصلانی (کارشناس فناوری اطلاعات - مدیرعامل)
یاسمن صانعی (کارشناس فناوری اطلاعات - مدیر بازاریابی)
دانش آموختگان پردیس خودگردان
1399-07-10