اطلاعیه : قابل توجه دانشجویان ورودی 95 پردیس

بدینوسیله ضمن معرفی اساتید راهنمای دانشجویان ورودی 95 پردیس بین الملل تهران به تفکیک رشته ی تحصیلی ، روز و ساعات حضور و نیز محل استقرار ایشان جهت پاسخگویی به سوالات و راهنمایی دانشجویان محترم به شرح جدول زیر به اطلاع می رسد:

پردیس بین الملل تهران

*

 

مهندسی مکانیک و مکاترونیک

Mechanical Engineering&Mechatronics


 

دکترعلی موسوی

Mosavi Ali

Assistant Professor.

Email : moosavi@sharif.ir

شماره تماس:  66165681

 

 

 
*  

مهندسی فناوری اطلاعات

Information Technology


 

دکتر عباس حیدر نوری

Heidar Noori Abbas

http://ce.sharif.edu/faculty/abbas-heydarnoori/

Email :  heydarnoori@sharif.edu

شماره تماس:  66166648

 
* مهندسی نفت
 
Petroleum Engineering

 

دکتر مبین فاطمی

Fatemi Mobin

   

 

 

 

*  

مهندسی عمران

Civil Engineering

 

دکترسید وحید خوانساری

Khansari ,Seyed Vahid

Assistant Professor

http://civil.sharif.ir/khonsari

Email:  khonsari@sharif.edu

شماره تماس:  66164213