اطلاعیه : قابل توجه دانشجویان ورودی 94 پردیس

بدینوسیله ضمن معرفی اساتید راهنمای دانشجویان ورودی 94 پردیس بین الملل تهران به تفکیک رشته ی تحصیلی ، روز و ساعات حضور و نیز محل استقرار ایشان جهت پاسخگویی به سوالات و راهنمایی دانشجویان محترم به شرح جدول زیر به اطلاع می رسد:

پردیس بین الملل تهران

*

 

مهندسی مکانیک و مکاترونیک

Mechanical Engineering&Mechatronics


 

دکترجمال ارغوانی هادی 

Arghavani Hadi Jamal

Assistant Professor.

Email : arghavani@sharif.edu

شماره تماس:  66165597

 

 

 
*  

مهندسی فناوری اطلاعات

Information Technology


 

دکتر علیرضا اجلالی

Ejlali Alireza

 

Associate Professor

 

http://ce.sharif.edu/faculty/alireza-ejlali/

 

Email :  ejlali@sharif.edu

شماره تماس:  66166621

 
* مهندسی نفت
 
Petroleum Engineering

 

دکتر سعید شاد

Shaad ,Saeed

   

 

 

 

 

 

 

*  

مهندسی عمران

Civil Engineering

 

دکترعلیرضا خالو  Khaloo Alireza

Distinguished Professor

http://civil.sharif.ir/khaloo

Email:  Khaloo@sharif.edu

شماره تماس:  66164211