اطلاعیه : قابل توجه دانشجویان ورودی 93 پردیس

بدینوسیله ضمن معرفی اساتید راهنمای دانشجویان ورودی 93 پردیس بین الملل تهران به تفکیک رشته ی تحصیلی ، روز و ساعات حضور و نیز محل استقرار ایشان جهت پاسخگویی به سوالات و راهنمایی دانشجویان محترم به شرح جدول زیر به اطلاع می رسد:

پردیس بین الملل تهران

*

 

مهندسی مکانیک و مکاترونیک

Mechanical Engineering&Mechatronics


 

دکتر حسین نجات پیشکناری

Nejat Pishkenari Hossein

Assistant Professor.

Email : nejat@sharif.ir

شماره تماس:  66165543

روز: شنبه

ساعت ملاقات: 08.00 الی 10.00با هماهنگی قبلی

دانشکده مهندسی مکانیک، اتاق 253

*  

مهندسی فناوری اطلاعات

Information Technology


 

دکتر محمد تقی منظوری شلمانی

Manzuri Shalmani Mohammad Taghi

 

Associate Professor

 

http://sharif.ir/~manzuri/

 

Email :  manzuri@sina.sharif.edu

شماره تماس:  66166632

روز: شنبه، دوشنبه و  چهارشنبه

ساعت ملاقات: 14.30  الی 16.00با هماهنگی قبلی

 دانشکده مهندسی کامپیوتر اتاق 607

 

* مهندسی نفت
 
Petroleum Engineering

 

دکتر سعید جمشیدی

Jamshidi ,Saeed

Assistant Professor.

http://che.sharif.ir/index.html/index.php?Service=profile&Task=SHOW&Item=jamshidi

Email : jamshidi@sharif.edu

شماره تماس:  66166412

روز: یکشنبه

ساعت ملاقات: 12.00 الی 13.00با هماهنگی قبلی

دانشکده مهندسی شیمی و نفت، طبقه چهارم

 

*  

مهندسی عمران

Civil Engineering

 

دکترعلی خسروی

Khosravi Ali

Assistant Professor.

.

http://civil.sharif.ir/khosravi

Email : khosravi@sharif.edu

شماره تماس:  66164208

روز: یکشنبه

ساعت ملاقات: 11.00 الی 12.00 با هماهنگی قبلی

اتاق 509 دانشکده عمران