اطلاعیه : قابل توجه دانشجویان ورودی 92 پردیس

بدینوسیله ضمن معرفی اساتید راهنمای دانشجویان ورودی 92 پردیس بین الملل تهران به تفکیک رشته ی تحصیلی ، روز و ساعات حضور و نیز محل استقرار ایشان جهت پاسخگویی به سوالات و راهنمایی دانشجویان محترم به شرح جدول زیر به اطلاع می رسد:

پردیس بین الملل تهران

*

 

مهندسی مکانیک و مکاترونیک

Mechanical Engineering&Mechatronics


 

دکتر حامد مرادی

Moradi Hamed

Assistant Professor.

Email: hamedmoradi@mech.sharif.edu

شماره تماس: 66165545

روز: یکشنبه

ساعت ملاقات: 13.30 الی 14.30با هماهنگی قبلی

دفتر آموزش پردیس بین الملل تهران ، واحد4

 

*  

مهندسی فناوری اطلاعات

Information Technology


 

دکتر محمد ایزدی

Izadi Mohammad

 

Assistant Professor.

 

 
 

http://sharif.edu/~izadi/

Email: izadi@sharif.edu

شماره تماس: 66166649

روز: یک شنبه

ساعت ملاقات: 11.00 الی 12.00با هماهنگی قبلی

اتاق 719 دانشکده کامپیوتر

 

* مهندسی نفت
 
Petroleum Engineering

 

دکتر حسین غضنفری

Ghazanfari,Hoseyn

Assistant Professor.

http://che.sharif.ir/index.html/index.php?Service=profile&Task=SHOW&Item=ghazanfari

Email: ghazanfari@sharif.edu

شماره تماس: 66166413

روز: شنبه

ساعت ملاقات: 14.00 الی 15.00با هماهنگی قبلی

دفتر آموزش پردیس بین الملل تهران ، واحد4

 

*  

مهندسی عمران

Civil Engineering

 

دکترمحمد مهدی احمدی

Mohammad Mehdi Ahmadi

Associate Professor

http://sina.sharif.edu/~mmahmadi/index.pdf

Email: mmahmadi@sharif.edu

شماره تماس: 66164220

 

 

روز: دوشنبه

ساعت ملاقات: 11.00 الی 12.00با هماهنگی قبلی

دانشکده عمران