اطلاعیه : قابل توجه دانشجویان ورودی 91 پردیس

بدینوسیله روز و ساعت حضور و نیز محل استقرار اساتید راهنمای دانشجویان وردی 91 پردیس بین الملل تهران، به تفکیک رشته تحصیلی ایشان جهت پاسخگویی به سوالات و راهنمایی دانشجویان محترم به شرح جدول زیر به اطلاع می رسد :

پردیس بین الملل تهران

*

 

مهندسی مکانیک و مکاترونیک

Mechanical Engineering&Mechatronics


 

دکتر محسن اصغری

Asghari,Mohsen

 

Associate Professor

 

http://sharif.ir/~asghari/

Email:  asghari@sharif.edu

شماره تماس:  66165523

 

روز: سه شنبه

ساعت ملاقات: 11.00 الی 12.00با هماهنگی قبلی

دفتر آموزش پردیس بین الملل تهران  ، واحد4

 

*  

مهندسی فناوری اطلاعات

Information Technology


 

دکتر علی محمدافشین همت یار

Hemmatyar,Ali Mohammad Afshin

Assistant  Professor

 

 

 

 

 

http://sharif.edu/~hemmatyar/

Email : hemmatyar@sharif.edu

شماره تماس:  66166630

روز: یک شنبه و سه شنبه

ساعت ملاقات: 10.30 الی 12.00با هماهنگی قبلی

دانشکده کامپیوتر

* مهندسی نفت
 
Petroleum Engineering

 

 

دکتر مبین فاطمی

Fatemi Mobin

Associate Professor

Email: 

شماره تماس: 

 

روز:

ساعت ملاقات:

 

 

*  

مهندسی عمران

Civil Engineering

 

 

دکتر علیرضا خالو

Khaloo,Alireza

Distinguished Professor

http://civil.sharif.ir/khaloo

Email:  Khaloo@sharif.edu

شماره تماس:  66164211

روز: شنبه

ساعت ملاقات: 15.00-16.00با هماهنگی قبلی

دفتر آموزش پردیس بین الملل تهران  ، واحد4