۱۱:۴۳ ساعت دوشنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۷
 
   
 
New Page 1

همـکاران

Colleagues

نام ونام خانوادگی سمت شماره تلفن شماره نمابر آدرس وب و پست الکترونیک عکس
عبدالله اسفندیاری کارشناس امور اجرایی 61975389 61975398 Email: esfandiari@tic.sharif.edu

Web: http://tic.sharif.ir/~esfandiari

حسین محمدی کارشناس امور اجرایی 61975381

66166014

61975398  Email: h_mohammadi@tic.sharif.ir
 

Web: http://tic.sharif.ir/~h_mohammadi

فرزاد شاکری کارشناس امور مالی 61975388 61975398  Email: far.shakeri@tic.sharif.ir
 

Web: http://tic.sharif.ir/~far.shakeri

 

ساناز محمدی کارشناس آموزش 61975397 61975398 Email: s_mohammadi@tic.sharif.edu

Web: http://tic.sharif.ir/~s_mohammadi

سوگل قدس کارشناس آموزش 61975385 61975398 Email: s_ghods@tic.sharif.edu

Web: http://tic.sharif.ir/~s_ghods

نسیم پورکارنسودی مسئول امور مالی 61975377 61975398  Email: n_nasoudi@tic.sharif.ir

Web: http://tic.sharif.ir/~n_nasoudi

الهام اصغرزاده مسئول دفتر  

61975394

66165165

66165166

61975398  Email: asgharzadeh@tic.sharif.ir

Web: http://tic.sharif.ir/~asgharzadeh

 

 

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس tic@sharif.ir ارسال نمایید