درباره ما

حسابداری دانشجویی

اطلاعیه ها و اخبار

ضوابط و مقررات

فرم ها

فناوری اطلاعات

پیوندها

تالار افتخارات
| | | | | | | |

آموزش یکسان، ارزشیابی یکسان

هم اندیشی
قابل توجه دانشجویان محترم
برگزاری هم اندیشی مشترک میان دانشجویان و هیئت رئیسه پردیس خودگردان تهران
از شما دانشجویان محترم دعوت می شود جهت تبادل نظرات خود با هیئت رئیسه پردیس خودگردان تهران از طریق سامانه ذیل و در تاریخ و ساعت مذکور به صورت مجازی حضور به هم رسانید.
سامانه مجازی مذکور
تاریخ برگزاری : پنجشنبه 99/02/11
ساعت برگزاری : 15:00