درباره ما

حسابداری دانشجویی

اطلاعیه ها و اخبار

ضوابط و مقررات

فرم ها

فناوری اطلاعات

پیوندها

تالار افتخارات
| | | | | | | |

آموزش یکسان، ارزشیابی یکسان

اطلاعیه
اطلاعیه
اطلاعیه تعویق مهلت تسویه حساب شهریه برای دروس عملی در نیمسال 982
به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند با عنایت به تصمیم گیری هیأت رئیسه پردیس مقرر شد تسویه حساب دروس عملی نیمسال جاری (کارگاه و آزمایشگاه) حداکثر تا تاریخ 99/06/01 و پس از تعیین تکلیف نحوه برگزاری دروس یاد شده صورت پذیرد.
لذا تا زمان تصمیم گیری هزینه شهریه واحد های یادشده به عنوان بدهکاری دانشجو لحاظ نخواهد شد.