درباره ما

حسابداری دانشجویی

اطلاعیه ها و اخبار

ضوابط و مقررات

فرم ها

فناوری اطلاعات

پیوندها

تالار افتخارات
| | | | | | | |

آموزش یکسان، ارزشیابی یکسان

بسته اعتباری
اطلاعیه پرداخت بسته اعتباری دوم شهریه متغیر نیمسال 982
به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می‌رساند با عنایت به مصوبه هیأت رئیسه پردیس مقرر شد در صورت تسویه حساب بسته دوم شهریه متغیر تا تاریخ 99/02/15، با توجه به تقویم مالی پرداخت شهریه، جهت پرداخت بسته اعتباری سوم شهریه متغیر تا تاریخ 99/04/15 فرصت لحاظ گردد.
"به اطلاع می رساند مهلت پرداخت بسته دوم اعتباری شهریه متغیر نیمسال تحصیلی 982 تا تاریخ 99/02/27 تمدیدگردیده است.
جهت پرداخت و تسویه حساب به منوی "حسابداری دانشجویی" در وب سایت پردیس به آدرس tic.sharif.edu مراجعه فرمایید."
تقویم مالی