درباره ما

حسابداری دانشجویی

پذیرش دانشجو

اطلاعیه ها و اخبار

ضوابط و مقررات

فرم ها

فرهنگی

فناوری اطلاعات

پیوندها

تالار افتخارات
| | | | | | | | |

آموزش یکسان، ارزشیابی یکسان

پاسخ به سوالات
پاسخ به سوالات متداول آموزشی مرتبط با شرایط خاص کنونی
پیرو مصاحبه تلفنی که با اکثر دانشجویان انجام شد سوالاتی مرتبط با مسائل آموزشی مطرح شده است که 3 سوال اصلی عبارتند از:
1- کلاسهای عملی و آزمایشگاه ها چگونه برگزار خواهد شد؟
2- نحوه ارزیابی چگونه خواهد بود؟
3- آیا به زمان نیمسال جاری اضافه خواهد شد؟
پاسخ این سوالات و تصمیمات اصلی دانشگاه (تا به حال) در دو لینک تصمیمات دانشگاه و تغییرات مقررات آموزشی آمده است. پاسخ سه سوال بالا بر مبنای این دو لینک:
تصمیمات دانشگاه
تغییرات مقررات آموزشی
1- دروس عملی و آزمایشگاهی، بنا به تشخیص استاد درس و دانشکده در صورت فراهم شدن شرایط، می توانند در تابستان ادامه یافته و تا قبل از شروع نیمسال بعدی نسبت به ارسال نمرات آنها اقدام گردد. در غیر اینصورت این دروس می‌توانند بصورت نا تمام در کارنامه دانشجو درج و در نیمسال بعدی ادامه یابند و یا توسط دانشگاه از برنامه درسی 2-98 حذف گردند.
2- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در حال تهیه روش‌ها و دستورالعمل‌هایی برای ارزیابی دانشجویان، از جمله برگزاری امتحانات است و به زودی راهکارها و تدابیر دانشگاه در این زمینه اعلام خواهد شد.
3- در صورت عادی شدن شرایط و رفع محدودیتهای مرتبط با شیوع بیماری کوید-19، افزودن تعداد محدودی هفته (در حد یک- دو هفته) به طول نیم‌سال جهت اجرای فشرده دروس عملی و برگزاری با تاخیر امتحانات پایان نیمسال.

با احترام فراوان
امین خواصی

فارغ التحصیلان

انتقاد و پیشنهاد

برنامه ها