درباره ما

حسابداری دانشجویی

اطلاعیه ها و اخبار

ضوابط و مقررات

فرم ها

فناوری اطلاعات

پیوندها

تالار افتخارات
| | | | | | | |

آموزش یکسان، ارزشیابی یکسان

مصوبه
مصوبه شورای سرپرستان دانشگاه در نیمسال 982 پردیس خودگردان تهران
براساس مصوبه شورای سرپرستان دانشگاه صنعتی شریف در جهت در نظر گرفتن تسهیلات برای دانشجویان پردیس خودگردان تهران در نیمسال جاری مواردی بشرح زیر در جلسه شورای سرپرستان دانشگاه بررسی و نهایی شد.
آ. برای حذف یک درس در نیمسال 982، 80درصد از شهریه متغیر و برای حذف دروس دوم 50درصد از شهریه متغیر به دانشجو برگردانده می شود.
ب.برای حذف نیمسال 982 با احتساب سنوات، صرفاً 50درصد شهریه متغیر به دانشجو برگردانده می شود.
ج.برای دروسی که تا پایان تابستان 99 تشکیل نشود کل مبلغ شهریه عودت داده خواهد شد و از کارنامه به صورت خودکار حذف خواهد شد.
د.برای دانشجویانی که روال عادی تحصیلی خود را طی نمایند، کاهشی در شهریه اعمال نخواهد شد.