.
.
 

کسب رتبه دوم تیم توربین بادی پردیس بین الملل تهران دانشگاه صنعتی شریف در مسابقات ملی دانشجویی مکانیک سیالات

تیم توربین بادی پردیس بین الملل تهران، شامل آقایان علی پورفرزان، امید علیزاده نوجه ده و رادین الغنی به سرپرستی جناب آقای دکتر موسوی، موفق به کسب مقام دوم در اولین دوره مسابقات ملی دانشجویی مکانیک سیالات کشور گردیدند.