۱۱:۴۸ ساعت دوشنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۷
 
   
 
Internet courses

.
 


 

 
 

Topics (sorted)
Course Address
Educator
architecture http://tic.sharif.edu/~architecture Eng. Armanpooya
calculus1 http://tic.sharif.edu/~calculus1 Dr. Javidian
calculus2 http://tic.sharif.edu/~calculus2 Dr. Javidian
mechsoil http://tic.sharif.edu/~mechsoil Dr. Ahmadi
physics2 http://tic.sharif.edu/~physics2 Dr. Akhavan
 

 

 

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس tic@sharif.ir ارسال نمایید