۰۷:۵۶ ساعت یکشنبه, ۲ مهر ۱۳۹۶
 
   
 
لیست اساتید

 

 

   

*

مهندسی مکانیک و مکاترونیک

Mechanical Engineering&Mechatronics

 

 
* مهندسی فناوری اطلاعات

Information Technology

 

متعاقبا در روزهای جاری لیست مشخصات اساتید محترم در ترم 1-96

* مهندسی نفت
 
Petroleum Engineering

 

 در این صفحه بارگذاری می گردد.

* مهندسی عمران
 
Civil Engineering

 

 
* دروس پایه و عمومی
 
Basic courses and public

 

 
     
 

 

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس tic@sharif.ir ارسال نمایید