درباره ما

حسابداری دانشجویی

اطلاعیه ها و اخبار

ضوابط و مقررات

فرم ها

فناوری اطلاعات

پیوندها

دانشجویان برتر
| | | | | | | |

آموزش یکسان، ارزشیابی یکسان

پذیرش دانشجو
پذیرش دانشجو :
.

پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی پردیس خودگردان تهران- دانشگاه صنعتی شریف


اطلاعیه شماره 1 پذیرش دانشجو در سال تحصیلی1402-1401 .
اطلاعیه شماره 2 پذیرش دانشجو در سال تحصیلی1402-1401.


دریافت بروشور .