درباره ما

حسابداری دانشجویی

پذیرش دانشجو

اطلاعیه ها و اخبار

ضوابط و مقررات

فرم ها

فرهنگی

فناوری اطلاعات

پیوندها

تالار افتخارات
| | | | | | | | |

آموزش یکسان، ارزشیابی یکسان

تاریخچه


تاریخچه

پردیس بین الملل دانشگاه صنعتی شریف در تهران از مهرماه سال 1391 در 5 رشته مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، مهندسی مکاترونیک، مهندسی نفت و مهندسی فناوری اطلاعات، اقدام به پذیرش دانشجو نموده است و در حال حاضر پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی برای 4 رشته مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، مهندسی نفت، مهندسی فناوری اطلاعات و صرفا از طریق آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور صورت می پذیرد.


عوامل کلیدی


برخورداری از توانمندیهای هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف


برخورداری از همکاری اساتید مجرب دانشگاه های معتبر کشور


برخورداری از امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه صنعتی شریف


بهره مندی از تجارت علمی و آموزشی 50 ساله دانشگاه صنعتی شریف

فلسفه وجودی
توسعه كمي خدمات آموزشي دانشگاه با حفظ سطح كيفيت آن و ارتقاي سطح دسترسي جامعه مخاطبان به آموزشهاي دانشگاه شريف براي معكوس نمودن روند مهاجرت تحصيلي
چشم انداز و ماموریت


چشم انداز


پرديس بين المللی دانشگاه صنعتی شريف در تهران در افق چشم‌انداز خود (5 ساله) سيستمي است كيفيت مدار، توانمند، پويا، هدفمند، چابك، منعطف، پايدار، كارا


داراي عملكرد آموزشي اثربخش


داراي تعامل مؤثر و فعال با ذينفعان و محيط خود


برخوردار از همكاريها و شركاي بين المللي معتبر و دست‌يافته بهجايگاه شايسته در زمينه پژوهش و آموزش در سطح ملي و منطقه ای

ماموریت


توسعه و ارتقاي سطح فعلي فعاليتهاي تخصصي پژوهشي و آموزشي دانشگاه، براساس استراتژيها، سياست‌ها، برنامه‌هاي مصوب هيئت امنا و نيازمنديهاي ساير ذينفعان با به كارگيري ظرفيت‌هاي بلا استفاده دانشگاه شريف و ساير ارتباطات علمي داخلي و بين المللي به نحوي كه منجر به كسب درآمد منطقي براي ارتقاي كيفي ساير برنامه هاي علمي دانشگاه شود.وظایف اساسی


* تلاش در جهت تحقق اهداف تعريف شده در سند چشم انداز بيست ساله كشور وبرنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور

*ايجادبستري مناسب براي رشد و توسعه علمي و فرهنگي دانشگاه صنعتي شريف و ايفاي اين نقش در فرآيندهاي آموزشي، پژوهشي و خدمات‌رساني در سطح بين‌المللي

*دستيابي به استاندارد هاي بين المللي در آموزش و پژوهش فني و مهندسي در سطوح بين المللي و صدور مدارك تحصيلي مشترك با دانشگاههاي معتبر دنيا

*توسعه فضاي مجازي در آموزش وپژوهش فني و مهندسي با بهره گيري از مدل هاي نوآورانه، از طريق ايجاد بسترهاي مجازي و دوره ها و كلاس هاي نيمه حضوري و راه اندازي رشته هاي جديد با تركيب مواد آموزشي مصوّب

*پرديس نسبت به ايجاد شعبه در نقاط مختلف در داخل و خارج كشور به تناسب عرضه و تقاضا در گسترش خدمات و دستيابي به اهداف و ماموريت هاي آن اقدام مي نمايد

راهبردهای پردیس


1. بهره گيري هدفمند و اثربخش از ظرفيتهاي بلا استفاده دانشگاه شريف براي توسعه كمي و كيفي فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي آن و نيز جذب سهم متناسبي از بازار خدمات آموزشي دانشگاهي

2. توسعه تعاملات و همكاريهاي بين المللي دانشگاه

درباره ما

  • تاریخچه

  • چشم انداز

  • وظایف اساسی

  • ارزشهای محوری

  • راهبردهای پردیس

فارغ التحصیلان

انتقاد و پیشنهاد

برنامه ها