درباره ما

حسابداری دانشجویی

اطلاعیه ها و اخبار

ضوابط و مقررات

فرم ها

فناوری اطلاعات

پیوندها

تالار افتخارات
| | | | | | | |

آموزش یکسان، ارزشیابی یکسان

Card image cap

نسیم پورکار نسودی

تلفن تماس: 02166165168

نمابر: 00982166165165

آدرس پست الکترونیکی: n_nasoudi@pardis.sharif.edu

Card image cap

عبدالله اسفندیاری

تلفن تماس: 02166166014

نمابر: 00982166165165

آدرس پست الکترونیکی: esfandiari@pardis.sharif.edu

آدرس پست الکترونیکی: aesfandiari1362@gmail.com

Card image cap

ساناز محمدی

تلفن تماس: 02166165167

نمابر: 00982166165165

آدرس پست الکترونیکی: s_mohammadi@pardis.sharif.ir

Card image cap

الهام اصغرزاده

تلفن تماس: 6-02166165165

نمابر: 00982166165165

آدرس پست الکترونیکی: asgharzadeh@pardis.sharif.edu